0988.60.2266
Công ty In offset chuyên nghiệp tại Hà Nội
Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Quy trình in offset tại Viacom

Bước 1: In Viacom và Khách Hàng ký hợp đồng hoặc đơn đặt hàng.

Bước 2: Khách Hàng gửi thông tin thiết kế và In Viacom tiến hành thiết kế.

Bước 3: In Viacom gửi lại Market và Khách Hàng duyệt market qua Email.

Bước 4: In Viacom tiến hành chế bản và outfilm.

Bước 5: In Viacom tiến hành in ấn trên máy in công nghiệp 4 mầu.

Bước 6: In Viacom tiến hành gia công hoàn thiện sản phẩm.

Bước 7: In Viacom giao hàng và giao hóa đơn cho Khách Hàng.